Disclaimer


Disclaimer ronnyheeg.nl

Deze Disclaimer heeft betrekking op de informatie op de website ronnyheeg.nl Deze website is eigendom van Ronny Heeg.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie gebruikt voor je eigen gebruik. Verspreiding zonder bron vermelding (link naar de bron pagina op ronnyheeg.nl) is niet toegestaan net zo als enige andere manier van misbruik van de content (tekst & foto’s) op deze website. Verder mag je de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ronny Heeg is het niet toegestaan content (tekst & foto’s) of andere materialen op deze website her te gebruiken voor ander doeleinden dan vermelding op je website (blog) zo als hier boven staat gemeld. Het intellectueel eigendom berust bij Ronny Heeg.

Fouten of onvolledige informatie op: ronnyheeg.nl
Ronny Heeg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.
Wel vernemen wij het graag van je als je informatie of inhoud hebt gevonden die onvolledig of onjuist is. Dit om het te kunnen controleren en eventueel aan te passen.

Indien van toepassing
Behouden wij ons het recht voor om de informatie op ronnyheeg.nl te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ronny Heeg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op ronnyheeg.nl/disclaimer.

Baarn, augustus 2022
Versie 1.0